Już jesteśmy razem!

Już jesteśmy razem!😀🤩
Wyszło dla nas słońce🌞🌞
Zajęcia w PŚDSie w Czepowie ruszyły pełną para 🙂🙂🙂

WRACAMY NA ZAJĘCIA !!!

Po kilku miesiącach przymusowej przerwy spowodowanej epidemią wirusa COVID-19 od jutra tj. 28 maja 2020r. wznawiamy zajęcia w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie. Zgodnie z wytycznymi oraz rekomendacją Ministra Zdrowia w ograniczonym zakresie placówka nasza wznawia swą działalność. Po powrocie powitamy Was w odnowionych i wydezynfekowanych salach.

Zajęcia prowadzone będą zgodnie z rekomendacją dotyczącą działalności placówek pobytu dziennego wydanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Państwową Inspekcją Sanitarną. Szczegóły u opiekunów grup.

Gotowi? No to zaczynamy 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PSYCHOLOGA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PSYCHOLOGA

Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie ogłasza nabór na wolne stanowisko psycholog
Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie
Stanowisko pracy: psycholog

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia,
2. znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy,
3. co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku,
5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
Czytaj dalej „OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PSYCHOLOGA”

Zamki Województwa Łódzkiego

Zabieramy Was w podróż po zamkach województwa łódzkiego. Tych bardziej znanych i zupełnie zapomnianych. Zapraszamy Was w długą podróż z duchami i diabłami w tle 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=Qq7f-XWf40Q

Nabór na stanowisko opiekuna

Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie ogłasza nabór na stanowisko opiekuna

Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie

Stanowisko pracy: opiekun

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie; mile widziane szkolenia/kursy z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi i/lub z zaburzeniami psychicznymi
 • co najmniej 3 miesięczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi/niepełnosprawnymi intelektualnie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

Czytaj dalej „Nabór na stanowisko opiekuna”

Nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej

Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie ogłasza nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej

Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie

Stanowisko pracy: instruktor terapii zajęciowej

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub pokrewne przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi np. terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika lub ukończona szkoła policealna o specjalności terapeuta zajęciowy lub asystent osoby niepełnosprawnej
 • co najmniej 3-miesięczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi/niepełnosprawnymi intelektualnie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

Czytaj dalej „Nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej”

5 maj – Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – święto obchodzone w Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych (fr.) Rendez-vous de la Dignité (Spotkanie z godnością).

Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. Jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia.

W ramach obchodów tego dnia w Polsce organizowany jest Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Inicjatorem jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni” w Białymstoku. Obchodzony jest także Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Lokalnie można spotkać inne terminy. Podwójne święto jest okazją do dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i pokazania barier z którymi wciąż się borykają.

Warto nadmienić, że tego dnia obchodzony jest zarówno Dzień Europy, jak i celebrowany jest w Radzie Europy „Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej”.