Certyfikowana Sala Doświadczania Świata

Certyfikowana Sala Doświadczania Świata w  Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie 

Prezentacja wideo Sali Doświadczania Świata, z instrumentalną ścieżką dźwiękową, bez dialogu. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata prowadzone są przez terapeutów na co dzień pracujących w czepowskim domu, którzy ukończyli certyfikowane szkolenie z zakresu metody Snoezelen zorganizowane przez Polskie Centrum Snoezelen pod patronatem ISNA-MSE Polska. Certyfikowane Szkolenie z metody  Snoezelen przeprowadziła pani Paula Bagińska-międzynarodowy specjalista Snoezelen ISNA-MSE.

Sala powstała w listopadzie 2020r i cyklicznie odbywają się w niej zajęcia tematyczne, relaksacje i aktywizacje. Sala cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

W związku z Poleceniem wydanym przez Pana Tobiasza Bocheńskiego Wojewodę Łódzkiego w dniu 27 października 2020r. dotyczącym  czasowego zawieszenia działalności środowiskowych domów samopomocy na terenie województwa łódzkiego i poleceniem Starosty Poddębickiego oraz w trosce o zdrowie uczestników i pracowników PŚDS w Czepowie informuję, że działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie zostaje zawieszona od dnia 30 listopada 2020r. do dnia 04 grudnia 2020r. Jednocześnie informuję, że kontakt z uczestnikami zostaje zachowany. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie prawni mogą kontaktować się z PŚDS telefonicznie na numer telefonu: 63 2889126 lub e-mailowo na adres: terapeuci@psdsczepow.pl