Certyfikowana Sala Doświadczania Świata

Certyfikowana Sala Doświadczania Świata w  Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie 

Prezentacja wideo Sali Doświadczania Świata, z instrumentalną ścieżką dźwiękową, bez dialogu. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata prowadzone są przez terapeutów na co dzień pracujących w czepowskim domu, którzy ukończyli certyfikowane szkolenie z zakresu metody Snoezelen zorganizowane przez Polskie Centrum Snoezelen pod patronatem ISNA-MSE Polska. Certyfikowane Szkolenie z metody  Snoezelen przeprowadziła pani Paula Bagińska-międzynarodowy specjalista Snoezelen ISNA-MSE.

Sala powstała w listopadzie 2020r i cyklicznie odbywają się w niej zajęcia tematyczne, relaksacje i aktywizacje. Sala cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.