Zmartwychwstał Pan, Alleluja!!

W dniu 05.04.2022r. w naszym domu odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne na które zawitali znakomici goście Małgorzata Komajda -Starosta Poddębicki, Beata Przybylska -Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego, Piotr Kuropatawa- Wójt Gminy Wartkowice, Zofia Kwapis-Leśniewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach, Bożena Michalska- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach, Ilona Kubis-Kałucka- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie, Renata Wodziak- Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie, Radosław Dudczak-Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, ks. Adrian Nowicki- Wikariusz z Parafii pw. św. Floriana w Uniejowie, Irena Wandolska – Specjalista ds. P.POŻ i BHP, Marek Szczepaniak-emerytowany Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy. Na uroczystość licznie zawitali rodzice, opiekunowie oraz najbliższe osoby podopiecznych. Zwieńczeniem Śniadania był występ zespołu Pozytywka, który zaśpiewał pieśni wielkopostne, przybliżył gościom tradycje i obrzędy związane z Wielkanocą oraz odczytał Ewangelię wg Św. Marka.