Alleluja biją dzwony !!!

W dniu 18.04. 2019 r. w naszym ośrodku odbyło się Śniadanie Wielkanocne. Na tegoroczne spotkanie zawitali: Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Anna Mroczek- Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Małgorzata Komajda- Starosta Poddębicki, Jadwiga Zagozda- Skarbnik Powiatu Poddębickiego, Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie, Monika Kabacińska-Antczak- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, Renata Wodziak – Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie, Marek Szczepaniak – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy, Ilona Kubis-Kałucka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, Zofia Kwapis- Leśniewicz- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach, Emilia Błaszczyk- Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach, Irena Wandolska- Główny Specjalista ds. P. Poż. i BHP Ośrodka Szkoleniowego w Poddębicach, Janusz Kosmalski- Zastępca Burmistrza Uniejowa.
Oprócz uczestników licznie przybyli rodzice i opiekunowie.
Pan Dyrektor Maciej Grubski wszystkim zgromadzonym złożył życzenia, a uczestniczka Anna Świątczak przybliżyła nam tradycję i obyczaje związane z okresem Wielkiej Nocy.
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, które upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchody tego święta na ziemiach polskich mają długą tradycję. Każdy dzień Triduum Paschalnego związany jest z wieloma zwyczajami, które często różnią się w zależności od regionu kraju. Niedziela Wielkanocna zaczyna się zawsze od mszy rezurekcyjnej, która odprawiana jest wczesnym rankiem. Zgodnie z tradycją po mszy wierni zasiadają do uroczystego śniadania wielkanocnego, odbywającego się w rodzinnym gronie. Wśród potraw, które są spożywane tego dnia powinna znajdować się tzw. święconka, czyli pokarmy, które w Wielką Sobotę zostały poświęcone przez kapłana. Do tradycyjnych dań podawanych w czasie śniadania Wielkanocnego należą jajka, mazurki i wielkanocne baby.
Zgodnie z tradycją wszyscy przybyli podzielili się jajkiem, uczestnicy odczytali Ewangelię wg Św. Jana, a zespół Pozytywka zaprezentował pieśni wielkopostne.
Serwowane dania wykonywane były w pracowni kulinarnej.
Dziękujemy za przybycie !😃

Wielkanoc 2019