ZARZĄDZENIE NR 6/2019 DYREKTORA

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 DYREKTORA POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CZEPOWIE
Z DNIA 12 LISTOPADA 2019R.

W sprawie ustalenia dla pracowników Powiatowego Domu Samopomocy w Czepowie dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w PŚDS w Czepowie

>>>>>> Pobierz zarządzenie <<<<<