WRACAMY NA ZAJĘCIA !!!

Po kilku miesiącach przymusowej przerwy spowodowanej epidemią wirusa COVID-19 od jutra tj. 28 maja 2020r. wznawiamy zajęcia w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie. Zgodnie z wytycznymi oraz rekomendacją Ministra Zdrowia w ograniczonym zakresie placówka nasza wznawia swą działalność. Po powrocie powitamy Was w odnowionych i wydezynfekowanych salach.

Zajęcia prowadzone będą zgodnie z rekomendacją dotyczącą działalności placówek pobytu dziennego wydanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Państwową Inspekcją Sanitarną. Szczegóły u opiekunów grup.

Gotowi? No to zaczynamy 