Trzecie zajęcia

Trzecie zajęcia rozpoczęły się od zbudowania strzelnicy i przygotowania „Sali wykładowej” na świeżym powietrzu. Wszyscy w miarę swoich możliwości  pomagali wzajemnie się wspierając, a  zadanie nie było proste! Ustawienie stołów, ławek w taki sposób żeby wszyscy dobrze wszystko widzieli, montaż telewizora i podłączenie go do laptopa, wyznaczenie stanowisk strzeleckich, ustawienie tarcz i popperów.  Wszystkie te zadania zostały wykonane wyśmienicie.

Same zajęcia rozpoczęły się jednak od prezentacji krótkofalówek i omówienia ich działania oraz przeznaczenia. Następnie wszyscy podzieleni na grupy wykonywali zadania przy pomocy krótkofalówek oswajając się z nimi.

Wreszcie przyszedł czas na trening strzelecki. Szczegółowo omówione zostały zasady BHP obowiązujące na strzelnicy i podczas wykonywania strzelań. Wszyscy poznali podstawowy podział broni. Wiedzą już czym różni się rewolwer od pistoletu, pistolet od pistoletu maszynowego, a ten ostatni od karabinu. Przedstawiony został także krótki rys historyczny.

Po części wykładowej wszyscy zapoznali się z pistoletami ASG, z których później strzelali do popperów.  Najwięcej trudności sprawiło prawidłowe trzymanie pistoletów i celowanie. Prawie wszyscy opanowali podstawy strzelania i oddawali celne strzały.  Na koniec odbył się zabawowy konkurs strzelania do balonów, które o dziwo nie chciały pękać po trafieniu.