Snoezelen

Certyfikowana Sala Doświadczania Świata
w  Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy
w Czepowie 

Parę słów o naszej placówce?
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie funkcjonuje jako ośrodek wsparcia dziennego w swojej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając wsparcia  osobom przewlekle psychicznie chorym , z niepełnosprawnością intelektualną, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia  czynności psychicznych, dla osób  ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,  mającym trudności ze kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, pozwalającego na zaspokajanie ich podstawowych potrzeb życiowych , usamodzielnienie i integrację społeczną.

Kto prowadzi zajęcia w Sali Doświadczania Świata?
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata prowadzone są przez terapeutów na co dzień pracujących w czepowskim domu, którzy ukończyli certyfikowane szkolenie z zakresu metody Snoezelen zorganizowane przez Polskie Centrum Snoezelen pod patronatem ISNA-MSE Polska. Certyfikowane Szkolenie z metody  Snoezelen przeprowadziła pani Paula Bagińska-międzynarodowy specjalista Snoezelen ISNA-MSE.

Sala powstała w listopadzie 2020r i cyklicznie odbywają się w niej zajęcia tematyczne, relaksacje i aktywizacje. Sala cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.               

Skąd pomysł na Salę Doświadczania Świata?
Bardzo zależało nam, aby stworzyć jeszcze lepsze warunki do rozwoju naszych podopiecznych. Sala Doświadczania Świata pozwala na zdobywanie nowych doświadczeń ,wiedzy o samym sobie , swoich emocjach i zmysłach. Celem jest stworzenie możliwości odbierania bodźców , wzbogacenie doświadczeń. 

Jaką mamy Salę Doświadczania Świata?
Nasz Sala Doświadczania Świata to sala biała, w której podopieczny może się zrelaksować i odprężyć oraz rozwinąć swoją kreatywność w części aktywizującej.

Co znajduje się w naszej Sali Doświadczania Świata?
Sala została wyposażona w następujące sprzęty:
-drabina świetlno- dźwiękowa
-kurtyna półokrągła światłowodowa
-zestaw światłowodowy
-dywan światłowodowy
-kolumna wodna z podestem
-łóżko wodne
-kula lustrzana oraz reflektor do kuli
-projektor
– emiter zapachów
-materace oraz siedziska

Staramy się podążać za naczelną  zasadą  Snoezelen która głosi  ,,Nic nie musi być zrobione, wszystko jest dozwolone” lub innymi słowami z perspektywy uczestnika: ,,Nic nie muszę – wszystko mogę” – Cytat z książki Snoezelen – Sala Doświadczania Świata Agnieszka Smrokowska – Reichmann