Śniadanie Wielkanocne

We wtorkowe przedpołudnie w Czepowie odbyło się Śniadanie Wielkanocne. Dziękujemy za przybycie zaproszonym Gościom: Staroście Poddębic Pani Małgorzacie Komajdzie, Wicestaroście Poddębic Panu Piotrowi Majerowi, Zastępcy Burmistrza Uniejowa Panu Mirosławowi Madajskiemu, Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach Panu bryg. Zbigniewowi Nastarowiczowi, Kierownik PCPR w Poddębicach Pani Ilonie Kubis-Kałuckiej, Głównemu Specjaliście ds. BHP i PPoż Pani Irenie Wandolskiej, oraz Panu Markowi Szczepaniakowi.
Przed tradycyjnym podzieleniem się jajeczkiem odbyła się część artystyczna oraz przemówienia zaproszonych gości.