Ruszyły prace inwentaryzacyjne…

Ruszyły prace inwentaryzacyjne zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Parku Dworskiego w Czepowie. Od Poniedziałku grupa studentów z Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod okiem Pani prof. Doroty Wrońskiej-Pilarek prowadzi prace inwentaryzacyjne. To pierwszy etap prac polegający na pomiarach obwodu drzew i ich wysokości, ocenieniu gatunku i zdrowotności. W parku wyłaniane są pomniki przyrody i drzewa zbliżone do pomników. Na bazie wykonanych pomiarów i oględzin zostanie sporządzona mapa terenu oraz powstanie publikacja naukowa, która będzie służyć do dalszych działań związanych z rewitalizacją parku. To zaś pozwoli ubiegać się o dotację na renowację parku.