Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

W dniu 18-10-2021r. odbyło się Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, na które zaproszeni zostali przedstawiciele Naszego Ośrodka w osobach: Dyrektor Maciej Grubski oraz Psycholog Martyna Kaźmierczak. Tematem posiedzenia było: „Efektywne włączanie osób z niepełnosprawnością w regionie łódzkim – dobre praktyki”. Podczas tego Posiedzenia Pani Martyna Kaźmierczak przedstawiła prelekcje pt. „Kompleksowe wsparcie środowiskowych domów samopomocy na przykładzie funkcjonowania PŚDS w Czepowie”