Ostatnie zajęcia w ramach projektu „Integracja z DRAGONEM”

Odbyły się ostatnie zajęcia w ramach projektu „Integracja z DRAGONEM”. Jak z tytułu wynika był to wspaniały czas integracji poprzez sport i zabawę dla uczestników projektu. Poprzez integracyjne gry, Zakończenie projektu „Integracja z DRAGONEM” zabawy i treningi uczestnicy zdobyli wiele nowych umiejętności, poznali dużo nowych sposobów spędzania czasu wolnego i utwierdzili się w przekonaniu, że zgodnie ze starym powiedzeniem „w zdrowym ciele zdrowy duch” jest 100% prawdy. Uczestnicy poznali także bardzo potrzebną wiedzę na temat posługiwania się radiostacją i kompasem, wspólna zabawa polegająca na tropieniu się przy pomocy azymutu podawanego przez radio sprawiła trochę problemów, ale wszyscy praktycznie spróbowali wyznaczać i odczytywać azymut i podawać go przez radio. Podczas przeprowadzonych konkursów i zabaw sportowych wg zasad Fair play uczestnicy projektu sprawdzili poznane umiejętności. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali nagrody za uczestnictwo, z których byli bardzo uradowani. Na pożegnalnym grillu padały pytania, kiedy będzie następna taka przygoda…?!:)))
Składamy ogromne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam
w przygotowaniu  i przeprowadzeniu projektu