O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z Poleceniem wydanym przez Pana Tobiasza Bocheńskiego Wojewodę Łódzkiego w dniu 24 marca 2020r. dotyczącym  czasowego zawieszenia działalności środowiskowych domów samopomocy na terenie województwa łódzkiego. Informuję, że działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie zostaje zawieszona od dnia 26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. Jednocześnie informuję, że kontakt z uczestnikami zostaje zachowany. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie prawni mogą kontaktować się z PŚDS telefonicznie na numer telefonu: 63 2889126 lub e-mailowo na adres: terapeuci@psdsczepow.pl

 

Z życzeniami zdrowia

Maciej Grubski

Dyrektor