Ruszyły prace inwentaryzacyjne…

Ruszyły prace inwentaryzacyjne zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Parku Dworskiego w Czepowie. Od Poniedziałku grupa studentów z Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod okiem Pani prof. Doroty Wrońskiej-Pilarek prowadzi prace inwentaryzacyjne. To pierwszy etap prac polegający na pomiarach obwodu drzew i ich wysokości, ocenieniu gatunku i zdrowotności. W parku wyłaniane są pomniki przyrody i drzewa zbliżone do pomników. Na bazie wykonanych pomiarów i oględzin zostanie sporządzona mapa terenu oraz powstanie publikacja naukowa, która będzie służyć do dalszych działań związanych z rewitalizacją parku. To zaś pozwoli ubiegać się o dotację na renowację parku.

Ostatnie zajęcia w ramach projektu „Integracja z DRAGONEM”

Odbyły się ostatnie zajęcia w ramach projektu „Integracja z DRAGONEM”. Jak z tytułu wynika był to wspaniały czas integracji poprzez sport i zabawę dla uczestników projektu. Poprzez integracyjne gry, Zakończenie projektu „Integracja z DRAGONEM” zabawy i treningi uczestnicy zdobyli wiele nowych umiejętności, poznali dużo nowych sposobów spędzania czasu wolnego i utwierdzili się w przekonaniu, że zgodnie ze starym powiedzeniem „w zdrowym ciele zdrowy duch” jest 100% prawdy. Uczestnicy poznali także bardzo potrzebną wiedzę na temat posługiwania się radiostacją i kompasem, wspólna zabawa polegająca na tropieniu się przy pomocy azymutu podawanego przez radio sprawiła trochę problemów, ale wszyscy praktycznie spróbowali wyznaczać i odczytywać azymut i podawać go przez radio. Podczas przeprowadzonych konkursów i zabaw sportowych wg zasad Fair play uczestnicy projektu sprawdzili poznane umiejętności. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali nagrody za uczestnictwo, z których byli bardzo uradowani. Na pożegnalnym grillu padały pytania, kiedy będzie następna taka przygoda…?!:)))
Składamy ogromne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam
w przygotowaniu  i przeprowadzeniu projektu

Trzecie zajęcia

Trzecie zajęcia rozpoczęły się od zbudowania strzelnicy i przygotowania „Sali wykładowej” na świeżym powietrzu. Wszyscy w miarę swoich możliwości  pomagali wzajemnie się wspierając, a  zadanie nie było proste! Ustawienie stołów, ławek w taki sposób żeby wszyscy dobrze wszystko widzieli, montaż telewizora i podłączenie go do laptopa, wyznaczenie stanowisk strzeleckich, ustawienie tarcz i popperów.  Wszystkie te zadania zostały wykonane wyśmienicie.

Same zajęcia rozpoczęły się jednak od prezentacji krótkofalówek i omówienia ich działania oraz przeznaczenia. Następnie wszyscy podzieleni na grupy wykonywali zadania przy pomocy krótkofalówek oswajając się z nimi.

Wreszcie przyszedł czas na trening strzelecki. Szczegółowo omówione zostały zasady BHP obowiązujące na strzelnicy i podczas wykonywania strzelań. Wszyscy poznali podstawowy podział broni. Wiedzą już czym różni się rewolwer od pistoletu, pistolet od pistoletu maszynowego, a ten ostatni od karabinu. Przedstawiony został także krótki rys historyczny.

Po części wykładowej wszyscy zapoznali się z pistoletami ASG, z których później strzelali do popperów.  Najwięcej trudności sprawiło prawidłowe trzymanie pistoletów i celowanie. Prawie wszyscy opanowali podstawy strzelania i oddawali celne strzały.  Na koniec odbył się zabawowy konkurs strzelania do balonów, które o dziwo nie chciały pękać po trafieniu.

 

Drugie zajęcia…

Drugie zajęcia to przede wszystkim doskonalenie gry w piłkę nożną, a właściwie korzystają z warunków pogodowych i  boiskowych trening był bardziej treningiem piłki nożnej plażowej. Było troszkę ciężej niż na zwykłym boisku, ale bezpieczniej i jak wspólnie orzekliśmy  „było coś nowego” Drugie zajęcia to także doskonalenie gry w siatkówkę i ringo. W przerwach odpoczywaliśmy przy grach stolikowych – chińczyk, rummikub, warcaby. Trudniej było także na zajęciach karate, oprócz ćwiczeń technicznych było bardzo dużo ćwiczeń fizycznych, które poprzez panujący  upału i mimo stosowanych przerw mocno zmęczyły wszystkich.  Popołudnie więc poświęciliśmy na aktywny wypoczynek, zależnie od tego kto ile miał sił, brał udział w grach lub odpoczywał na hamakach pośród drzew i  śpiewu ptaków, wdychając czyste leśne powietrze.

 „Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”

Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON”

Pierwszy dzień zajęć.

 

Pierwszy dzień zajęć, to przede wszystkim wspólne zapoznanie się, zwiedzenie obiektu i zapoznanie z programem całego projektu. Po technicznym spotkaniu rozpoczęły się zajęcia. Nauka gry w ringo i siatkówkę obfitowała w wiele śmiesznych sytuacji, które powodowały, że atmosfera była luźna, wesoła i przyjacielska. Także późniejsze gry, to oczywiście współzawodnictwo, ale we wspaniałej atmosferze fair Play. Oczywiście pierwsze zajęcia karate spowodowały niesamowitą koncentrację i chęć poznawania nowych umiejętności, na co dzień znane tylko starszym zawodnikom trenującym karate w klubie czy PŚDS w Czepowie. Smaczny obiadek i gry stolikowe dopełniły integrację, podczas której wszyscy oprócz świetnej zabawy odpoczywali i poznawali się nawzajem.

 „Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”

Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON”