Czepów w walce z koronawirusem

Czepów w walce z koronawirusem 😷😊😷😊
Załoga PŚDS Czepów wykorzystując swoje umiejętności szyje przepiękne maseczki 🙂

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z Poleceniem wydanym przez Pana Tobiasza Bocheńskiego Wojewodę Łódzkiego w dniu 24 marca 2020r. dotyczącym  czasowego zawieszenia działalności środowiskowych domów samopomocy na terenie województwa łódzkiego. Informuję, że działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie zostaje zawieszona od dnia 26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. Jednocześnie informuję, że kontakt z uczestnikami zostaje zachowany. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie prawni mogą kontaktować się z PŚDS telefonicznie na numer telefonu: 63 2889126 lub e-mailowo na adres: terapeuci@psdsczepow.pl

 

Z życzeniami zdrowia

Maciej Grubski

Dyrektor

UWAGA!!!

Polecenie Wojewody Łódzkiego

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2

polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

  1. placówkach wsparcia dziennego;
  2. centrach integracji społecznej;
  3. klubach integracji społecznej;
  4. dziennych domach i klubach seniora;
  5. środowiskowych domach samopomocy;
  6. warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, ZAJĘCIA W WYMIENIONYCH PLACÓWKACH SĄ ZAWIESZONE!!! 

O SZCZEGÓŁACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

Dzień Kobiet w PŚDS

Dziś, w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie uroczyście obchodziliśmy Dzień Kobiet. Były życzenia, kwiaty, moc uśmiechów i uścisków.

Wszystkim Paniom jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego.